Koulutus

Kiinnostaako seikkailutaide, ympäristökasvatus ja ulko-opetus? Tule mukaan maksuttomiin koulutuksiin!

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille. Seikkailutaidekoulu on mukana hankkeessa yhtenä kouluttajatahona. Järjestämme koulutukset yhteistyössä Syklin kanssa.

Kohderyhmänä ovat kaikki varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskentelevät.

Lähiopetuksen teemana ovat ryhmäytyminen, lapsilähtöisyys ja luovuus, joihin paneudutaan seikkailu- ja taidekasvatuksen näkökulmista. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys. 

Kuvataiteen ulko-opetukseen näkökulmana ovat seikkailutaiteen menetelmät, jotka korostavat yhdessä tekemistä, leikkiä, lähiympäristön tutkimista ja kokeellisuutta. Seikkailutaidetta käsitellään sekä lyhyesti taidepedagogiikan peruskäsitteiden että lukuisten käytännön tehtäväideoiden ja omien kokeilujen kautta.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan. Koulutuspaikkakunnat lokakuussa 2022: PK-seutu, Hämeenlinna ja Oulu

Koulutus: Sykli ja Seikkailutaidekoulu.


Lisätietoa Metsään meni! -hankkeesta

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oleellisena osana on lapsilähtöisyys. Lasten tarpeita, mielipiteitä ja vahvuuksia huomioidaan, kun toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Hanke lisääkin välillisesti sekä lasten hyvinvointia ja osallisuutta että laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen toteutumista ympäri Suomen.