Seikkailutaidekoulun tarina

Kuvataideopettajat Verna Kuntsi (TaM) ja Satu Sipilä (TaM) ovat kehittäneet vuodesta 2017 uudenlaista, toiminnallista kuvataidekasvatusta, seikkailutaidepedagogiikkaa. Seikkailutaide syntyi, kun Kuntsi ja Sipilä pilotoivat koko lukuvuoden kestävää seikkailutaidetoimintaa Uudenmaan Aluehallintaviraston myöntämällä apurahalla Ruoholahden ala-asteen koulussa. Kerhon myötä toiminta laajentui nopeasti ja opettajat perustivat vuonna 2018 Seikkailutaidekoulun. 

Vuonna 2018 Seikkailutaidekoulun opettajat valittiin Arabianrannan asukasyhdistyksen Bokvillanin talotaiteilijoiksi toteuttamaan ja kehittämään yhteisöllistä seikkailutaidetoimintaa. Tilaustyöpajojen, lyhytkurssien ja kesäleirien lisäksi seikkailutaideryhmiä on ollut lukuvuoden 2018-2019 ajan Helsingin Annantalolla ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurorassa. Syksystä 2019 alkaen Seikkailutaidekoulu on kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä seikkailutaiteen näkökulmista ja tekniikoista sekä opettanut päiväkodeissa seikkailutaidetyöpajoja 3-5-vuotiaille osana Espoon Kulttuurikurkkausta. Tällöin käynnistyi myös Seikkailutaidekoulun ja Helsingin keskustakirjasto Oodin yhteistyöprojekti Runoaarteenmetsästys, jossa Seikkailutaidekoulu on kehittänyt toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja lukutaidon edistämiseen. 

Sittemmin Seikkailutaidekoulu on tehnyt monipuolista yhteistyötä useiden eri museoiden sekä ympäristö- ja kulttuurikasvatusorganisaatioiden, kuten Luomuksen, Kansallismuseon, Haltian, Stoan, Vuotalon, Tuusulan kulttuurin, Sarjakuvakeskuksen, Espoo Kunsthallen, Keravan kuvataidekoulun ja Nurmijärven museon kanssa. Seikkailutaidekasvatuksen koulutuksia ja luentoja ammattikasvattajille taas on järjestetty yhdessä Syklin, Aalto-yliopiston, AIKOPAn ja Espoon kulttuurin kanssa. Seikkailutaidekoulu tuottaa lisäksi oppimateriaaleja, kuten Urban Espoon Seikkailuradiot sekä Seikkailutaide- ja Jokamiehenoikeuskortit. Seikkailutaidekoulu oli mukana kirjoittamassa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjaa. Kehitämme jatkuvasti Seikkailutaidekoulun toimintaa.

Uusista kuvioista tiedotamme Instagramissa, Facebookissa ja näillä sivuilla.